*     *     *

 

 

"سیاه مشق"
یک وبسایت کوچک ادبی، متعلق به تمام پارسی زبانانی که به ادبیات پارس علاقمندند.

 

این جا، با کمک تمام شما دوستان سعی داریم آرشیو با ارزشی تهیه کنیم
از آثار ادبی کشوری که قطعا ارزش بهترین ها را خواهد داشت.

 

اشعار ارسالی شما از شاعران برجسته ی معاصر یا کهن ایران زمین و یا سروده های خود شما،
به اسم خود شما در آرشیو کوچک ما ضبط و نگهداری خواهد شد.

 

"آرشیو سیاه مشق از آثار معاصر پارسی"

 

"آرشیو سیاه مشق از آثار کهن پارسی"

 

 

 

*     *     *

 

 

 

از جدیدترین اشعار افزوده شده به سایت

 

صادق سرمد - میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت

 

*     *     *