صادق سرمد - میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Ehsan   

*     *     *

 

"سید صادق سرمد" فرزند سید محمد علی در سال هزار و دویست و هشتاد و شش در تهران متولد شد. در رشته حقوق تحصیل کرد و در دوره هجدهم مجلس شورای ملی، نماینده درگز بود. وی در تیرماه سال سی و نه بر اثر بیماری در لندن درگذشت و در امام زاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد تا روحش به آرامش ابدی فرو رود.

 

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
میخواری و مستی، ره و رسم دگری داشت

 

پیمانه نمیداد به پیمان شکنان باز
ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت

 

بیدادگری شیوه ی مرضیه نمی شد
این شهر اگر دادرس و دادگری داشت

 

یک لحظه بر این بام بلاخیز نمی ماند
مرغ دل غمدیده اگر بال و پری داشت

 

در معرکه ی عشق که پیکار حیات است
مغلوب، حریفی که به جز سر سپری داشت

 

سرمد! سر پیمانه نبود این همه غوغا
میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت

 

*     *     *